درباره من:

من باور دارم که تنهابا قدم های کوچک می توان به رضایت رسید و کوچینگ امکان همراهی من با شما را فراهم کرده تا این قدم های کوچک را ساده تر بردارید. کوچ معتبر سطحح یک-لایف کوچ

مقالات


مدارک


گواهی نامه کوچ معتبر سطح یک 

مهارت ها


11 صلاحیت مرتبط با کوچینگ از جمله شنیدن فعال 

نویسندگی خلاق

سوابق شغلی


170 ساعت برگزاری جلسات کوچینگ

سوابق تحصیلی


دانشجوی ارشد زبان شناسی

رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات