درباره من:

من باور دارم که تنهابا قدم های کوچک می توان به رضایت رسید و کوچینگ امکان همراهی من با شما را فراهم کرده تا این قدم های کوچک را ساده تر بردارید. کوچ معتبر سطحح یک-لایف کوچ

مقالات


مدارک


گواهی نامه کوچ معتبر سطح یک از موسسه فراکوچ

گواهی نامه مقدماتی درمان هیجان مدار از دانشگاه تهران

مدرک نوروساینس و علوم شناختی از مدارس میان رشته ای

مهارت ها


کوچینگ

گوش دادن فعال

همدلی 

پرسشگری

تفکر نقاد

نویسندگی خلاق

مطالعه حرفه ای

سوابق شغلی


170 ساعت برگزاری جلسات کوچینگ

سوابق تحصیلی


کارشناس رادیولوژی

دانشجوی ارشد زبان شناسی

رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات