درباره من:

من ساعت زنگداری هستم که مردم رانسبت به شکوهشان بیدار میکند. منتظرتم 😊

مدارک


گواهینامه پایان دوره کوچینگ سطح ۱ ازاکادمی فراکوچ

گواهینامه فنی کامپیوتر از فنی و حرفه ای

مهارت ها


مدیریت خانواده

کوچ دربخش والدین،جوان،نوجوان, زوج ها


پرسشگری،ارتباط موثر،همدلی،گوش دادن فعال

سوابق شغلی


کوچ سطح یک بامدرک معتبر ازموسسه فراکوچ

دانش پذیر سطح دو

مربی دوره های مثبت اندیشی و خودشناسی

مربی و دانش اموخته درشناخت باورها

سوابق تحصیلی


دیپلم گرافیک رایانه ای

دانشجوی مشاوربالینی

رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات