درباره من:

من ساعت زنگداری هستم که مردم رانسبت به شکوهشان بیدار میکند. منتظرتم 😊

مدارک


گواهینامه پایان دوره کوچینگ سطح ۱ ازاکادمی فراکوچ

گواهینامه فنی کامپیوتر از فنی و حرفه ای

گواهینامه کوچینگ گروهی

مهارت ها


مدیریت خانواده

کوچ موفقیت

کوچ رابطه

کوچ توسعه شخصی

کوچ دست یابی به هدف


پرسشگری،ارتباط موثر،همدلی،گوش دادن فعال

سوابق شغلی


کوچ سطح یک بامدرک معتبر ازموسسه فراکوچ

دانش پذیر سطح دو

مربی دوره های مثبت اندیشی و خودشناسی

مربی و دانش اموخته درشناخت باورها

سوابق تحصیلی


دیپلم گرافیک رایانه ای

دانشجوی روانشناسی

رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات