درباره من:

می تونم همسفر تو در مسیر خود شکوفایی باشم .اگر دوست داری برترسهات غلبه کنی و پتانسیل های بالقوه ت رو به بالفعل تبدیل کنی ،و تغییر کنی ،باعث افتخاره در کنارت باشم 🔴کوچ صلاحیت دار از آکادمی ایمپکت امریکا ica سطح actp 🔴کوچ مورد تائید icf سطح pcc

مدارک


 • مدرک pcc از انجمن بین المللی کوچینگicf
 • گواهینامهactp (سطح ۲ کوچینگ)از آکادمی بین المللی ایمپکت امریکا
 • گواهینامه acsth (سطح ۱ کوچینگ) از آکادمی بین المللی فراکوچ
 • گواهینامه عکاسی از جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران
 • گواهینامه واقیت درمانگر کودک و نوجوان از انجمن روانشناسی تربیتی ایران
 • گواهینامه تحلیل رفتار متقابل

مهارت ها


 • کوچینگ
 • بیزینس کوچ استارت کسب و کارهای کوچک

سوابق شغلی


 • برگزاری بیش از ۶۰۰ ساعت جلسه کوچینگ از سال ۹۸ تا کنون
 • همکاری با موسسه معماری زندگی به عنوان لایف کوچ
 •  افتخار همکاری با  معاونت طرح و برنامه سازمان صنایع دفاع کشور
 • همکاری با آموزش و پرورش به عنوان دبیر و مدرس کامپیوترسوابق تحصیلی


 • مهندسی کامپیوتر -نرم افزار
 • دانشجوی ارشد روانشناسی

رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات