درباره من:

می تونم همسفر تو در مسیر خود شکوفایی باشم .اگر دوست داری برترسهات غلبه کنی و پتانسیل های بالقوه ت رو به بالفعل تبدیل کنی ،و تغییر کنی ،باعث افتخاره در کنارت باشم کوچ صلاحیت دار آکادمی ایمپکت امریکا ica کوچ مورد تائید icf سطح pcc

مدارک


مدرک pcc از انجمن بین المللی کوچینگicf

گواهینامهactp (سطح ۲ کوچینگ)از آکادمی بین المللی ایمپکت امریکا

گواهینامه acsth (سطح ۱ کوچینگ) از آکادمی بین المللی فراکوچ

گواهینامه عکاسی از جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

گواهینامه واقیت درمانگر کودک و نوجوان از انجمن روانشناسی تربیتی ایران

گواهینامه تحلیل رفتار متقابل

مهارت ها


کوچینگ

بیزینس کوچ استارت کسب و کارهای کوچک

سوابق شغلی


برگزاری بیش از ۶۰۰ ساعت جلسه کوچینگ از سال ۹۸ تا کنون

همکاری با موسسه معماری زندگی به عنوان لایف کوچ

 افتخار همکاری با  معاونت طرح و برنامه سازمان صنایع دفاع کشور

همکاری با آموزش و پرورش به عنوان دبیر و مدرس کامپیوترسوابق تحصیلی


مهندسی کامپیوتر -نرم افزار

دانشجوی ارشد روانشناسی

رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات