درباره من:

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

مقالات


روان درمانگر 

مدارک


گواهینامه پایان دوره کوچینگ سطح 1 از آکادمی بین المللی فراکوچ

درمان بر اساس پذیرش و تعهد ACT 

واقعیت درمانی

سوپرویژن اختلالات خلقی و اضطرابی کودکان و نوجوانان 

زوج درمانگر

روان سنج

مهارت ها


مشاوره فردی 


سوابق شغلی


مشاوره 

سوابق تحصیلی


کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی 

رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات