درباره من:

مدارک


گواهینامه سطح یک

مهارت ها


  • کشت زعفران گلخانه ای و کار اجرایی در دبیرستان

سوابق شغلی


  • خدمت در آموزش و پرورش 
  •  احداث گلخانه زعفران 
  • موسس آموزشگاه هنری

سوابق تحصیلی


کارشناسی مدیریت دولتی 

رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات