درباره من:

طبق دانش جیوتیش،سرور طالعِ من،سیاره سترن🪐هست،که نماد این فرد،گوش های شنواش هستن👂،حالا تصور کنید، سترن من،در شرف خودش قرار داره،پس میتونید حدس بزنید،که با چه فردِشنوایی،در جلسات روبروهستید🙂

مقالات


 • مهندس شیمی
 • MBA دانشگاه تهران
 • دانشجوی آسترولوژی و علوم و فلسفه ودایی

مدارک


 • گواهینامه ACSTH از فدراسیون بین المللی کوچینگ
 • گواهینامه ممتاز دوره ۸۰ ساعته خودشکوفایی با رویکرد روانشناسی مثبت نگر دوره خودشکوفایی علی میرصادقی 
 • گواهینامه دوره منتورینگ

مهارت ها


 • کوچ معتبر
 • مربی کونگ فو
 • عضو انجمن خوشنویسان 
 • زبان انگلیسی
 • گویندگی
 • خوانندگی

سوابق شغلی


 • 6 سال سابقه کار در شرکت فولادی
 • ۳سال عضو باشگاه زنان عرصه آگاهی

سوابق تحصیلی


 • کارشناسی مهندس شیمی
 • دانشجوی علوم و فلسفه ودایی(جیوتیش)
 • فوق لیسانس مدیریت کسب وکار MBA دانشگاه تهران

رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات