درباره من:

طبق دانش جیوتیش،سرور طالعِ من،سیاره سترن🪐هست،که نماد این فرد،گوش های شنواش هستن👂،حالا تصور کنید، سترن من،در شرف خودش قرار داره،پس میتونید حدس بزنید،که با چه فردِشنوایی،در جلسات روبروهستید🙂

مقالات


*مهندس شیمی

*MBAدانشگاه تهران

*دانشجوی آسترولوژی و علوم و فلسفه ودایی

مدارک


*گواهینامهACSTH از فدراسیون بین المللی کوچینگ

*گواهینامهممتاز دوره ۸۰ ساعته خودشکوفایی با رویکرد روانشناسی مثبت نگر دوره خودشکوفایی علی میرصادقی 

*گواهینامه دوره منتورینگ

مهارت ها


*کوچ معتبر

*مربی کونگ فو

*عضو انجمن خوشنویسان 

*زبان انگلیسی

*گویندگی

*خوانندگی

سوابق شغلی


*6 سال سابقه کار در شرکت فولادی

*۳سال عضو باشگاه زنان عرصه آگاهی

سوابق تحصیلی


*کارشناسی مهندس شیمی

*دانشجوی علوم و فلسفه ودایی(جیوتیش)

*فوق لیسانس مدیریت کسب وکار MBA دانشگاه تهران

رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات