درباره من:

محمدرضا علیا کارشناس عمران و شاغل در شهرداری تهران سابقه ده سال مدیریت موفق صاحب امتیاز اپلیکیشن لونه کوچ معتبر از گروه ۳۳ پشتیبان علمی گروه ۴۸ آبزرور گروه مسیر شکوفایی

مقالات


 • کسب مهارت کوچینگ و منتورینگ در موسسه فراکوچ
 • شرکت در دوره مبانی روان شناسی خانم دکتر عزیزی


مدارک


 • کوچینگ سطح ۱ از مرکز آموزش بازرگانی
 • منتورینگ از موسسه فراکوچ
 • کوچ معتبر سطح ۱ از موسسه فراکوچ

مهارت ها


 • کوچینگ توسعه فردی و سازمانی
 • آبزرو جلسات کوچینگ کوچها
 • ارتباط موثر
 • مدرس اینستاگرام مارکتینگ
 • طراحی و تنظیم بوم مدل کسب و کار
 • همراهی در تهیه و تنظیم خط مشی سازمانی


سوابق شغلی


 • کارمند رسمی شهرداری تهران با سابقه ده سال مدیریت 
 • صاحب امتیاز اپلیکیشن لونه اولین اپلیکیشن تخصصی حیوانات
 • سوابق کوچینگی
 • پشتیبان علمی گروه ۴۸
 • آبزرور گروه مسیر شکوفایی

سوابق تحصیلی


 • کارشناس عمران ساختمان سازی

رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات