مدارک


کوچینگ توسعه فردی و کسب و کار، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای

کوچینگ سطح یک ACSTH، آکادمی بیا المللی فراکوچ 

کوچینگ نوجوان، آکادمی کوچینو

مربیگری آموزه هات عادت در مشاوره و آموزش به نوجوان، مرکز مشاوره و روانشناسی طلیعه صبح

مبانی مشاوره و مداخله در مشکلات شایع دوران نوجوانی، موسسه متن مطالعات تعالی نسل

مهارت های مطالعه و یادگیری study skills ، دانشکده پزشکی دانشگاه تهران

آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی تخصصی، دانشگاه تربیت مدرس

تفکر نقادانه در پزشکی مبتنی بر شواهد، اداره علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی تهرانمهارت ها


کوچینگ

تسهیلگری/ تسهیلگری نوجوان

بیان و سخنوری

تدریس/ تدریس نوجوان 

مهارت‌های ارتباطی، همدلی، گوش دادن فعال

تفکر نقاد

مدیریت

زبان انگلیسی

سوابق شغلی


بیش از ۱۰۰ ساعت جلسات کوچینگ فردی

بیش از ۳۵۰ نفر ساعت جلسات کوچینگ گروهی

کوچ توسعه فردی دانشجویان در دانشگاه شهید بهشتی، همکاری با مرکز مشاوره و روانشناسی شایگانه

مدرس و تسهیلگر دور‌ه‌‌های هفت عادت (نوجوان، خانواده، عمومی) مطابق با آموزه های مؤسسه فرانکلین-کاوی

مدرس و تسهیلگر مهارت‌های زندگی برای نوجوانان

مدرس مهارت های توسعه فردی (شنیدن، همدلی، ارتباط مؤثر، فن بیان، خودشفقتی و...)

مدرس دوره‌های والدگری (شنیدن همدلانه، گفتگوی مؤثر، والد در نقش کوچ)

مسئول فنی شرکت آریا مکمل ایرانیان

مسئول فنی شرکت آشو هستی دانش


سوابق تحصیلی


دکترای حرفه ای داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران 

رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات