درباره من:

کوچ صلح درون و زندگی نزیسته ی مدیران و پزشکان،وکلا،اساتید،مشاوران،هنرمندان. *همراهت خواهم بود با امنیت و حسی ناب به درونت سفر کنی و خودشکوفاتر شوی. کوچ سازمان وکوچ معتبر درفراکوچ و کلینیک هارمونیک.دانشپذیر pcc. کارشناس ارشد MBA. مدرس و مدیر

مقالات


 • ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع مدیریت دانش در شرکت های بورسی

مدارک


 • گواهینامه پایان دوره کوچینگ سطح یک از آکادمی بین المللی فراکوچ
 • گواهینامه دوره منتورینگ
 • گواهینامه ACSTH
 • گواهینامه سطح یک از موسسه فراکوچ کوچ سطح یک از مرکز آموزش بازرگانی کشور
 • گواهینامه سطح یک از موسسه فراکوچ کوچ سطح یک از مرکز آموزش فنی و حرفه ای کشور
 • گواهینامه دوره کوچینگ تیمی و گروهی
 • گواهینامه کوچینگ برای کوچ هاco active
 • گواهینامه  تئوری انتخاب از موسسه انتخاب بهتر
 • گواهینامه آشنایی با مفاهیم روانشناسی پایه از موسسه فراکوچ
 • گواهینامه ابزارهای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT
 • دانش آموخته دوره مقدماتی و پیشرفته تحلیل رفتار متقابل TA
 • دانش آموخته دوره شخصیت شناسی انیاگرام

مهارت ها


صلاحیتهای کوچینگ شامل :

 • شناسایی توانمندیها و گوهر وجود وتله های تصمیم گیری وباورهای محدود کننده
 • پرسشگری قدرتمند در محیطی بدون قضاوت با گوش شنوا
 • ارتباط موثر همدلی و مهارتهای نرم

مسلط به چهار مدل کوچینگ :

 • Coaching Choices: Using Choice Theory
 • Co-Active Coaching model
 • GROW Coaching model
 • ACT model

* نویسندگی

سوابق شغلی


 • کوچ معتبر موسسه فراکوچ با بیش از 500 ساعت جلسه کوچینگ
 • کوچ معتبر کلینیک هارمونیک مایند
 • کمک مربی
 • منتور کوچ
 • پشتیبان و ارزیاب جلسات تمرینی آزمون در موسسه فراکوچ
 • مدیر و موسس کسب و کار شخصی
 • مشاور تیم های استارتاپ سابق
 • کارشناس امور سهام در شرکت سرمایه گذاری سابق

سوابق تحصیلی


 • کارشناسی مدیریت بازرگانی
 • کارشناسی ارشد مدیریت MBA
 • دانش آموخته کوچینگ در مدرسه بین المللی فراکوچ
 • دانشپذیر سطح PCC کوچینگ
 • دانش آموخته دوره کوچینگ برای کوچ ها
 • دانش آموخته  تئوری انتخاب  در موسسه انتخاب بهتر
 • دانش آموخته دوره مقدماتی و پیشرفته تحلیل رفتار متقابل TA
 • دانش آموخته دوره شخصیت شناسی انیاگرام
 • دانش آموخته دوره کوچینگ برای کوچ ها


رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات