درباره من:

من کوچ خودشکوفائی، صلح درون و زندگی نزیسته و کوچ مدیران و سازمان هستم. همراهت خواهم بود رضایت و شادی را با توجه به توانمندیهای خودت بدست بیاوری و خودشکوفا شوی. کوچ معتبر سطح1در فراکوچ و کلینیک هارمونیک.دانشپذیر pcc. کارشناس ارشد MBA. مدرس و مدیر

مقالات


ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع مدیریت دانش در شرکت های بورسی

مدارک


* کوچ سطح یک از موسسه فراکوچ کوچ سطح یک از مرکز آموزش بازرگانی کشور

* کوچ سطح یک از موسسه فراکوچ کوچ سطح یک از مرکز آموزش فنی و حرفه ای کشور

 * دوره تئوری انتخاب از موسسه انتخاب بهتر

* دوره کواکتیو کوچینگ از موسسه فراکوچ

* دوره ACSTH

* دوره آشنایی با مفاهیم روانشناسی پایه از موسسه فراکوچ

* دوره ابزارهای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT


مهارت ها


* صلاحیتهای کوچینگ شامل :

شناسایی توانمندیها و گوهر وجود وتله های تصمیم گیری وباورهای محدود کننده، پرسشگری قدرتمند در محیطی بدون قضاوت با گوش شنوا، ارتباط موثر همدلی و مهارتهای نرم

* مسلط به چهار مدل کوچینگ :

Coaching Choices: Using Choice Theory

Co-Active Coaching model

GROW Coaching model

ACT model

* نویسندگی

سوابق شغلی


* کوچ معتبر موسسه فراکوچ

* کوچ معتبر کلینیک هارمونیک مایند

* کمک مربی

* منتور کوچ

* پشتیبان و ارزیاب جلسات تمرینی آزمون در موسسه فراکوچ

* مدیر و موسس کسب و کار شخصی

* مشاور تیم های استارتاپ سابق

*کارشناس امور سهام در شرکت سرمایه گذاری سابق

سوابق تحصیلی


*کارشناسی مدیریت بازرگانی

*کارشناسی ارشد مدیریت MBA

*دانش آموخته کوچینگ در مدرسه بین المللی فراکوچ

* دانشپذیر سطح PCC کوچینگ

* دانش آموخته دوره کوچینگ برای کوچ ها

* دانش آموخته  تئوری انتخاب  در موسسه انتخاب بهتر

*دانش آموخته دوره مقدماتی و پیشرفته تحلیل رفتار متقابل TA

*دانش آموخته دوره شخصیت شناسی انیاگرام

* دانش آموخته دوره کوچینگ برای کوچ ها


رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات