درباره من:

کوچ صلح درون و زندگی نزیسته ی مدیران و پزشکان،وکلا،اساتید،مشاوران،هنرمندان. *همراهت خواهم بود با امنیت و حسی ناب به درونت سفر کنی و خودشکوفاتر شوی. کوچ سازمان وکوچ معتبر درفراکوچ و کلینیک هارمونیک.دانشپذیر pcc. کارشناس ارشد MBA. مدرس و مدیر

مقالات


ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع مدیریت دانش در شرکت های بورسی

مدارک* گواهینامه پایان دوره کوچینگ سطح یک از آکادمی بین المللی فراکوچ

* گواهینامه دوره منتورینگ

*گواهینامه ACSTH

* گواهینامه سطح یک از موسسه فراکوچ کوچ سطح یک از مرکز آموزش بازرگانی کشور

*گواهینامه سطح یک از موسسه فراکوچ کوچ سطح یک از مرکز آموزش فنی و حرفه ای کشور

*گواهینامه دوره کوچینگ تیمی و گروهی

*گواهینامه کوچینگ برای کوچ هاco active

 * گواهینامه  تئوری انتخاب از موسسه انتخاب بهتر

* گواهینامه آشنایی با مفاهیم روانشناسی پایه از موسسه فراکوچ

* گواهینامه ابزارهای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT

*دانش آموخته دوره مقدماتی و پیشرفته تحلیل رفتار متقابل TA

*دانش آموخته دوره شخصیت شناسی انیاگرام

مهارت ها


* صلاحیتهای کوچینگ شامل :

شناسایی توانمندیها و گوهر وجود وتله های تصمیم گیری وباورهای محدود کننده، پرسشگری قدرتمند در محیطی بدون قضاوت با گوش شنوا، ارتباط موثر همدلی و مهارتهای نرم

* مسلط به چهار مدل کوچینگ :

Coaching Choices: Using Choice Theory

Co-Active Coaching model

GROW Coaching model

ACT model

* نویسندگی

سوابق شغلی


*  کوچ معتبر موسسه فراکوچ با بیش از 500 ساعت جلسه کوچینگ

* کوچ معتبر کلینیک هارمونیک مایند

* کمک مربی

* منتور کوچ

* پشتیبان و ارزیاب جلسات تمرینی آزمون در موسسه فراکوچ

* مدیر و موسس کسب و کار شخصی

* مشاور تیم های استارتاپ سابق

*کارشناس امور سهام در شرکت سرمایه گذاری سابق

سوابق تحصیلی


*کارشناسی مدیریت بازرگانی

*کارشناسی ارشد مدیریت MBA

*دانش آموخته کوچینگ در مدرسه بین المللی فراکوچ

* دانشپذیر سطح PCC کوچینگ

* دانش آموخته دوره کوچینگ برای کوچ ها

* دانش آموخته  تئوری انتخاب  در موسسه انتخاب بهتر

*دانش آموخته دوره مقدماتی و پیشرفته تحلیل رفتار متقابل TA

*دانش آموخته دوره شخصیت شناسی انیاگرام

* دانش آموخته دوره کوچینگ برای کوچ ها


رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات