درباره من:

رسالت من موفق کردن انسانهاست

مقالات


PHDS MIT 

مدرس دانشگاه 

مدارک


ICI - عضو انجمن جهانی کوچینگ

سطح ۱  و سطح ۲

مهارت ها


بیزینس کوچینک 

رفتار شناسی با متد دیسک 

لایف کوچ 

مربی توسعه فردی 

سوابق شغلی


فراکوچ و سایر موسسات

سوابق تحصیلی


کاندیدای دکترا مدیریت

رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات