درباره من:

دكتراي مديريت و تسهيلگر تغيير و توسعه فردي وسازماني با هدف نوآوري و تغيير مثبت هستم و با افتخار همسفر تو در مسيري مي شوم كه مقصدش هدفي بزرگ و آميخته با ارزش ها و من حقيقي تو خواهد بود و اين مسير تجربه شيرين از نو زيستن را برايت به همراه خواهد داشت.

مقالات


 نوسنده كتاب كوچينگ را قدرتمند شروع كن

همكاري با مجله كامپيوتر جوان وثبت ايده هاي  IT

ارائه دهنده طرح هاي تجارت الكترونيك وارتباطات امن در سمينارهاي پژوهشي دانشگاه بين المللي امام رضا (ع)

عضويت در موسسه نخبگان اميد ايران وبرگزيده المپياد هوش مصنوعي

مدارک


 •  گواهينامه ASCTH
 • گواهينامه CCE
 • گواهينامه WRITING & COPYWRITING
 • گواهينامه استانداردهاي 10002 و10004
 • گواهينامه مربي گري از سازمان آموزش فني و حرفه اي
 • گواهينامه تحليل رفتار متقابل از وزارت صنعت ومعدن
 • گواهينامه مهارت هاي تصميم گيري از وزارت صنعت ومعدن
 • گواهينامه مديريت ريسك در سازمان ها (ISO 9001:2015) سازمان IMQ 
 • گواهينامه آموزش الزامات( ISO 22000:2005)
 • گواهينامه مديريت شكايات مشتريان(CRM) از سازمان مديريت صنعتي
 • گواهينامه مديريت تعارض در ارتباطات
 • گواهينامه ارزشيابي مهارت شغلي
 • گواهينامه دوره هاي پژوهشي،مقاله نويسي،شيوه ارائه مطالب،جستجوي اطلاعات در وب،پروپزال نويسي( مركز پژوهش هاي دانشگاه بين المللي امام رضا (ع))

مهارت ها


 • نويسنده در حوزه هاي كوچينگ، تغيير وتوسعه فردي ،CRM
 • فعال در انجمن هاي اتاق فكر و ايده پردازي
 • تحليل گر حوزه شكايت مشتريان
 • فعال حوزه تحقيق وتوسعه و نوآوري و آينده پژوهي
 • تسهيلگر توليد محتوا در قالب مقاله و كتاب و يا محتواي الكترونيكي
 • منتورينگ و كوچينگ در حوزه تغيير  و توسعه فردي 


سوابق شغلی


 •  فعال حوزه مديريت هلدينگ 
 • فعال حوزه ارتباط با مشتريان و CRM
 • مدرس هنرستان فني و حرفه اي
 •  استاد دانشگاه
 • تسهيلگر و منتور حوزه شكايت و رضايت مشتريان بر پايه استانداردهاي 10002و10004
 • منتورينگ توسعه فردي 


سوابق تحصیلی


 • دكتراي مديريت فناوري اطلاعات
 • ارشد فناوري اطلاعات گرايش ارتباطات امن
 • كارشناسي كامپيوتر

رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات