درباره من:

علاقه مند به کشف راههای نو و خلاق وکشف انسانها در راستای خودشکوفایی و خلق بهترینشان. طلوع اولادشهباز هستم . کوچ عملکرد (performance coach) دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی و سطح 2 کوچینگ موسسه فراکوچ . دانش آموخته nlp (کانون ان ال پی ایران)

مدارک


گواهی سطح ۱ کوچینگ

گواهی انیاگرام از موسسه کانون ان ال پی ایران 

گواهی پرکتیشنر NLP  مورد تایید موسسه آکسده فرانسه


مهارت ها


مهارت انیاگرام

Nlp

سوابق شغلی


کار به عنوان درمانگر و nlpist بصورت سولوپرونری


سوابق تحصیلی


دانشجوی  ارشد روانشناسیرزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات