درباره من:

من ناهید زمانی هستم هستم کنارت ،تا بتونی به منِ بهتر تبدیل بشی

مقالات


مدارک


کوچینگ سطح یک تئوری انتخاب مهارتهای زندگی

مهارت ها


کوچینگ سطح یک بازاریابی و فروش مربی مهارتهای زندگی

سوابق شغلی


85-92 ،مشاور تحصیلی در موسسه قلم چی و دبیرستان 96 تا اکنون ،مشاور امور بیمه ی 98 تا اکنون، لایف کوچ 1400، مربی و منتور کوچ

سوابق تحصیلی


لیسانس ریاضی محض فوق لیسانس مدیریت منابع انسانی

رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات