درباره من:

شکوه از پیله مکن پروانگی آغاز کن هر جای زندگی، که می بینی نمی تونی خودِ واقعی ت باشی همان جا، نقطه ی رشد تو هست

مدارک


 • کوچینگ سطح یک 
 • تئوری انتخاب 
 • مهارتهای زندگی

مهارت ها


 • کوچینگ سطح یک 
 • بازاریابی و فروش 
 • مربی مهارتهای زندگی

سوابق شغلی


 •  مشاور تحصیلی در موسسه قلم چی 85-92
 •   مشاور تحصیلی در دبیرستان 96 تا اکنون 
 • مشاور امور بیمه ی 98 تا اکنون
 • لایف کوچ 1400 
 • مربی و منتور کوچ

سوابق تحصیلی


 • لیسانس ریاضی محض 
 • فوق لیسانس مدیریت منابع انسانی

رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات