درباره من:

مشاور و راهنمای تربیتی با رویکرد تئوری انتخاب و NVC کوچ معتبر سطح یک دارای مدرک و سابقه فعالیت در زمینه درمان اختلالات یادگیری

مقالات


مدارک


دوره آموزش کوچینگ سطح 1 موسسه فراکوچ دوره درمان اختلالات یادگیری

دوره توانمندسازی خانواده

مهارت ها


لایف کوچ-

کوچ خانواده و فرزندپروری


سوابق شغلی


سابقه فعالیت در زمینه درمان اختلالات یادگیری مشاوره خانواده و فرزند پروری و بیش از ۱۰۰ ساعت تجربه جلسات کوچینگ با مراجعین

سوابق تحصیلی


مشاور و راهنمای تربیتی

کوچ سطح یک

رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات