درباره من:

کارشناسی ارشد روانشناسی- روان درمانگر فردی -مدرس دانشگاه

مقالات


مدارک


گواهینامه پایان دوره کوچینگ سطح یک از آکادمی بین المللی فراکوچ

گواهینامه دوره منتورینگ

گواهینامه ACSTH

گواهینامه دوره کوچینگ افراد مجرد از موسسه ایمپکت 

گواهینامه دوره کوچینگ طلاق از موسسه ایمپکت 

گواهینامه دوره کوچینگ زوج ها از موسسه ایمپکت 

گواهینامه دوره کوچینگ تیمی و گروهی

گواهینامه کوچینگ برای کوچ ها

مهارت ها


کوچ نوجوان و جوان 


کوچ رابطه:

کوچ افراد مجرد

کوچ طلاق

کوچ زوج ها

کوچ والدین

مهارت ارتباطی شامل  :

گوش دادن فعال

ارتباط موثر

پرسشگری

همدلی

مهارتهای کوچینگ:

مدل گرو

مدل کواکتیو

کوچینگ با رویکرد اکت ACT

مهارتهای روان شناسی:

درمان  حکایت درمانی

درمان راه حل محور

درمان مبتنی بر  پذیرش و تعهد ACT

روان درمانی پویشی کوتاه مدت و فشرده ISTDP


سوابق شغلی


کوچ حرفه ای

پشتیبان علمی آکادمی فراکوچ

سوپروایزر و کوچ جوان در کافه جوانان   خانه کوچینگ نوجوان

مدرس مهارتهای چهارده گانه زندگی در خانه کوچینگ نوجوان

لایف کوچ خانه مشاوره هشت بهشت

مدرس دانشگاه

روانشناس -رواندرمانگر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

روانشناس -رواندرمانگر دانشگاه اصفهان

سوابق تحصیلی


کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

کارشناسی ارشد روانشناسی

رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات