درباره من:

مدارک


 • گواهینامه پایان دوره کوچینگ سطح یک از آکادمی بین المللی فراکوچ
 • گواهینامه دوره منتورینگ
 • گواهینامه ACSTH
 • گواهینامه دوره کوچینگ افراد مجرد از موسسه ایمپکت 
 • گواهینامه دوره کوچینگ طلاق از موسسه ایمپکت 
 • گواهینامه دوره کوچینگ زوج ها از موسسه ایمپکت 
 • گواهینامه دوره کوچینگ تیمی و گروهی
 • گواهینامه کوچینگ برای کوچ ها

مهارت ها


 • لایف کوچ  Life Coach 
 • کوچ رابطه  Relation Coach  
 • کوچ افراد مجرد / زوج ها
 • کوچ والدین / جوان / نوجوان
 • کوچ طلاق


مهارت ارتباطی شامل

 • گوش دادن فعال
 • ارتباط موثر
 • پرسشگری
 • همدلی


مهارتهای کوچینگ

 • مدل گرو
 • مدل کواکتیو
 • کوچینگ با رویکرد اکت ACT


مهارتهای روان شناسی

 • درمان حکایت درمانی  (Narrative Therapy)
 • درمان راه حل محور
 • درمان مبتنی بر  پذیرش و تعهد ACT
 • روان درمانی پویشی کوتاه مدت و فشرده ISTDP


سوابق شغلی


 • کوچ معتبر ICF
 • مدرس دانشگاه
 • پشتیبان علمی آکادمی فراکوچ
 • سوپروایزر و کوچ جوان  در خانه کوچینگ نوجوان
 • مدرس مهارتهای چهارده گانه زندگی در خانه کوچینگ نوجوان
 • لایف کوچ خانه مشاوره هشت بهشت
 • روانشناس - رواندرمانگر -دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
 • روانشناس - رواندرمانگر -دانشگاه اصفهان

سوابق تحصیلی


 • کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی
 • کارشناسی ارشد روانشناسی

رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات