درباره من:

کوچ ، روانشناس مثبت گرا و مربی مهارتهای زندگی هستم . می تونم به افرادی که به زندگی تکراری و روزمره دچار هستند از طریق کوچینگ کمک کنم، زندگی پرمعناتر و ارزشمند تری داشته باشند .

مقالات


 • حضور و ارائه مقاله درنخستین کنگره روانشناسی مثبت درایران
 • ارائه مقاله رابطه شاد‌‌کامی با مهارتهای زندگی و دریافت گواهینامه از دانشگاه شهید بهشتی
 • نویسنده کتاب سمفونی شادی


مدارک


 • گواهینامه سطح 1 و 2 کوچینگ از آکادمی بین المللی فراکوچ
 • گواهی بیش از 500 ساعت آموزشهای مرتبط با توسعه فردی
 • گواهی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد از وزارت علوم و تحقیقات
 • کوچ سطح یک از مرکز آموزش بازرگانی کشور
 • دارای گواهینامه فنی حرفه ای در زمینه کوچینگ
 • مربیگری مهارت های زندگی از وزارت علوم
 • کوچینگ تیمی و گروهی
 • گواهینامه ACSTH 
 • مشاوره خانواده
 • ارشد روانسنجی
 • تئوری انتخاب

مهارت ها


 • مجموعه مهارت های کاربردی کامپیوتر(ICDL)
 • نویسندگی
 • Coaching Choices: Using Choice Theory
 • Co-Active Coaching model
 • GROW Coaching model
 • ACT model


سوابق شغلی


 • کوچ حرفه ای آکادمی فراکوچ
 • مدرس و مربی مهارت زندگی
 • مشاوره و روان درمانی
 • مدیر روابط عمومی 
 • روزنامه نگار
 • نویسنده
 • 18 سال تجربه کار دولتی

سوابق تحصیلی


 • کارشناس فلسفه محض
 • کارشناس ارشد روانشناسی
 • سطح 1 و 2 کوچینگ از آکادمی بین المللی فراکوچ
 • سطح یک از مرکز آموزش بازرگانی کشور
 • مربیگری مهارت های زندگی

رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات