درباره من:

کوچ روانشناسی مثبت گرا و مربی مهارتهای زندگی هستم . می تونم به افرادی که به زندگی تکراری و روزمره دچار هستند از طریق کوچینگ کمک کنم، زندگی پرمعناتر و ارزشمند تری داشته باشند .

مقالات


حضور و ارائه مقاله  در نخستین کنگره روانشناسی مثبت در ایران

ارائه مقاله رابطه شاد‌‌کامی با مهارتهای زندگی و دریافت گواهینامه از دانشگاه شهید بهشتی

نویسنده کتاب سمفونی شادی


مدارک


گواهینامه سطح 1 کوچینگ از آکادمی بین المللی فراکوچ

گواهی بیش از 500 ساعت آموزشهای مرتبط با توسعه فردی

گواهی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد از وزارت علوم و تحقیقات

کوچ سطح یک از مرکز آموزش بازرگانی کشور

مربیگری مهارت های زندگی از وزارت علوم

کوچینگ تیمی و گروهی

گواهینامه ACSTH 

مشاوره خانواده

ارشد روانسنجی

تئوری انتخاب


 


سوابق شغلی


کوچ حرفه ای آکادمی فراکوچ

مدرس و مربی مهارت زندگی

مشاوره و رواندرمانی

مدیر روابط عمومی 

روزنامه نگار

نویسنده

18 سال تجربه کار دولتی

سوابق تحصیلی


کارشناس فلسفه محض

کارشناس ارشد روانشناسی

سطح 1 کوچینگ از آکادمی بین المللی فراکوچ

سطح یک از مرکز آموزش بازرگانی کشور

مربیگری مهارت های زندگی

رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات