درباره من:

کوچ توسعه فردی و کسب و کار

مدارک


کوچ‌ سطح یک از فراکوچ 

بیزینس کوچینگ از مرکز بیزینس کوچینگ ایران

مهارت ها


کوچینگ ، بیزینس کوچینگ ،فن بیان 

مدیریت زمان 

کارآفرینی 


سوابق شغلی


کارآفرین در حوزه ی تولید پوشاک

کارمند بیمارستان بعنوان کارشناس آزمایشگاه ، مربی ، مدرس دروس آزمایشگاه و مدیریتی ، مدیر بهبود کیفیت ، مدیر آموزش ، مدیر حوادث ، مسئول کمیته های بیمارستانی 

سوابق تحصیلی


کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش تحول سازمانی 

دانشجوی DBA

رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات