درباره من:

کوچ ACTP از مدرسه ایمپکت آمریکا - کارشناس دیزاین و تفکر طراحی - طراح مسیر شخصی رشد و هدف‌گذاری و برندینگ // 1- کشف و آنالیزت می‌کنیم. 2- مسیر رشد شخصی و پیشرفت تو رو باهم طراحی می‌کنیم. 3- می‌ریم تا این مسیر رو به بهترین شکل ممکن اجرایی کنیم

مقالات


مدارک


کوچینگ سطح 1 فراکوچ ایران

کوچینگ سطح 2 ایمپکت آمریکا

مهارت ها


گرافیک دیزاین

برندسازی شخصی

کوچینگ سطح 2

سوابق شغلی


مدیر هنری و طراح هویت برند

کوچ حرفه‌ای خلاق - بیش از400 ساعت جلسه کوچینگ فردی و گروهی

سوابق تحصیلی


کوچینگ سطح 1 از موسسه بین‌المللی فراکوچ ایران

کوچینگ سطح 2 از موسسه بین‌المللی ایمپکت امریکا

کارشناس گرافیک 

دوره راهبری ورنر ارهارد- موسسه پویشرزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات