درباره من:

کارشناس ارشد روانشناسی گرایش خانواده درمانی فارغ التحصیل کوچینگ مقطع ACSTHاز مدرسه بین المللی فراکوچ وکاندید مقطعPCC استاد دانشگاه ابن سینای گرجستان وکوچ زندگی با مدارک EFTاز دانشگاه ابن سینای گرجستان دانش آموخته آکادمی ویلیام گلاسر

مقالات


پژوهش های خانواده درمانی  رویکرد تجربه گرا و تئوری انتخاب وAct

ترجمه مقالات روانشناسی آدلرAdler

ترجمه مقالات روانشناسی تلفیقیElectisism 

مدارک


گواهینامه پایان دوره کوچینگ سطح 1 از آکادمی بین المللی فراکوچ

گواهینامه دوره Act

گواهینامه Acsth

جزو ۱۰۰مدرس مطرح۱۴۰۱

 

گواهینامه مهارت های زندگی یک قهرمان از دانشگاه ابن سینا ی گرجستان رویکرد EFT

گواهینامه پایان دوره های سوپرویژنی با مراجعان دشوار از بهزیستی کل کشور

آسیب شناسی روانی خانواده از دانشگاه شهید چمران اهواز

NLP از استاد احمد نوری

مدرک پایان دوره ی گلاسر از دکتر علی صاحبی

مهارت ها


روانشناس ومشاورخانواده فردی گروهی

کوچ سطح ۱

توانمند سازی والدین در شناخت خویش و

کوچ رابطه

کوچ صلح درون

کوچ طلاق

کوچ ازدواج

کوچ جوانان

کوچ زنان تک سرپرست همیشه با تخفیف ۵۰درصدی

کوچ مهاحرت

کوچ مهارتهای فردی 

مترجم متون روانشناسی به زبان انگلیسی

محقق زوج درمانی بانظریات جان گاتمن


سوابق شغلی


روانشناسی و مشاوره ی فردی و خانوادگی 

مشاور و کوچ والدین در مؤسسه ی گوهر نفیس هستی

دبیر علمی وکوچ والدین در کوچینگ EBFCوالدین خانه. نوجوان

مدرس توسعه فردی ومهارتهای یک فرد فدرتمند روانشناسی

محقق رشد پس از تروما بارویکرد استیون هیز وروانشناسی مثبت


سوابق تحصیلی


کارشناس ارشد روانشناسی گرایش مشاوره خانواده


کارشناس علوم سیاسی

دانش آموخته آکادمی گلاسر 

طرحواره درمانگر

کاندید مقطعpcc

رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات