درباره من:

مایل به یادگیری

مقالات


چاپ کتاب علمی پرتو و‌سلامت 

چاپ ۴مقاله علمی پژوهشی

 ۱۱مقاله کنفرانس های داخلی و خارجی

۸طرح پژوهشی مصوب  

 تدریس بیش از ۳۰واحد دروس تخصصی در دانشگاه

شرکت در بیش از۲۰کارگاه تخصصی

مدارک


مربی یوگافیتنس و پیلاتس

دانش آموخته کوچ‌برتر
مدرک کوچینگ سطح 1


مهارت ها


کوچ نیک زیستی و بهزیستی

کوچ زندگی

کوچ تناسب اندام و‌روان

مربی یوگا٫  فیتنس٫ پیلاتس

مربی و مدرس ذهن آگاهی

مربی و مدرس مهارتهای زندگی بزرگسالان

مربی و مدرس تربیت فرزند

مربی خلاقیت

 ارتباط بدون خشونت

تئوری انتخاب در کوچینگ

تئوری انتخاب در روابط زوجین

کوچینگ گروهی

سوابق شغلی


کارشناس و مربی در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مدرس مدعو دانشگاه خیام٫ علوم پزشکی وارستگان٫ علوم پزشکی تربت حیدریه٫ علوم پزشکی کاشمر

ویراستار مجله دانشکده پیراپزشکی علوم پزشکی مشهد

برگزاری بیش از ۴۰۰ساعت نفر جلسه کوچینگ

برگزار کننده و مدرس دوره های مهارتهای نرم

سوابق تحصیلی


لیسانس فیزیک

کارشناس ارشد فیزیک پزشکی

دانش آموخته کوچینگ در مدرسه بین المللی فراکوچ

دانشپذیر سطح۲ کوچینگ

دانش آموخته  دوره کاربست تئوری انتخاب در کوچینگ در موسسه انتخاب برتر 

دانش آموخته دوره تیوری انتخاب در روابط زوجین در موسسه انتخاب برتر 

دانش آموخته مدرسی مربی گری مهارت های بزرگسالان

رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات