درباره من:

من یک طراح و کوچِ کاوشگرم 🙋🏻‍♀️ سالهاست با تجربه چالشهای زندگی و مطالعه شخصی در مسیر توسعه شخصی قرار گرفتم و هم اکنون به عنوان کوچ، رهیارِ افراد علاقه مند به این سفر آگاهی بخش درونی هستم تا به خودشکوفایی و رشد فردی دست بیابند.🤝🏻😊

مقالات


مدارک


گواهی پایان دوره 60 ساعت کوچینگ -فراکوچ

 گواهی پایان دوره 60 ساعت کوچینگ- مرکز آموزش بازرگانی

مهارت ها


تئوری انتخاب

 مربی مهارتهای زندگی

سوابق شغلی


کوچ خودشکوفایی

 تسهیلگر توسعه فردی-گروهی

سوابق تحصیلی


لیسانس هنر و معماری 

کوچ سطح 1 معتبر فراکوچ

رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات