درباره من:

اخلاق مدیریتی و تفکر الگوریتمی پدیدآورنده نظم شنونده عمییق و همدل بدون قضاوت دارای مهارت برقراری ارتباط موثر و پرسشگری قدرتمند. آموزش برای مدیران و صاحبین کسب و کار جوان "رشدکنی بیزینست هم رشد میکنه"

مقالات


مدارک


مدرک حسابداری فنی و حرفه ای

مدرک آموزش زبان انگلیسی به کودکان 

مدرک پایان دوره کوچینگ سطح 1  و مدرک ACSTH از آکادمی بین المللی فراکوچ

مدرک تاییدیه فعالیت به عنوان کوچ از آکادمی بین المللی فراکوچ

مهارت ها


برگزاری همایش

موضوعات مورد نیاز برای ارتقاء زندگی شخصی:

  • اعتماد بنفس
  • عزت نفس
  • معنای زندگی از دید روانشناسی مثبت گرا
  •  و ...

موضوعات مورد نیاز برای کسب و کار شامل: 

  • بازاریابی و فروش
  • بوم کسب و کار
  • و ...

سوابق شغلی


مدیر و موسس شرکت گرافیکی کافی گرافیک 6 سال

کارمند بازاریابی و فروش شرکت داروسازی امین یک سال

کارشناس انفورماتیک شرکت داروسازی امین یک سال

برگزاری همایش و آموزش و همکاری با موسسه فوت و فن بعنوان کوچ کسب و کار

سوابق تحصیلی


مهندسی کامپیوتر نرم افزار

رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات