درباره من:

اینجا هستم تا با تاباندن نوری آگاهی بخش به افکارتان،یافتن گنج راه حلهای دغدغه‌ های شخصی و شغلیتان را بشما هدیه کنم.همراهی و همدلی بدون قضاوت من در این مسیر یاریگر شما و عامل رسیدن به آرامش شماست. "رشدکنی بیزینست هم رشد میکنه"

مدارکمدرک پایان دوره کوچینگ سطح 1 

مدرک ACSTH از آکادمی بین المللی فراکوچ

مدرک منتورینگ از موسسه فراکوچ

مدرک کوچینگ تیمی و گروهی از موسسه فراکوچ

دانشپذیر مدرسه رهبری در ارتباط با افزایش مهارتهای رهبری 

مدرک تاییدیه فعالیت به عنوان کوچ از آکادمی بین المللی فراکوچ

آشنا به تئوری انتخاب،

آشنا با ACT

مدیریت راهبرانه و رهبری

آشنا با مهارتهای زندگی و مدیریت هیجانات


مهارت ها


برگزاری همایش

آشنا به موضوعات مورد نیاز برای ارتقاء زندگی شخصی:

  • اعتماد بنفس
  • عزت نفس
  • معنای زندگی از دید روانشناسی مثبت گرا
  •  دارای تجربه مدیریت هیجانات
  • تجربه کار با والدین  در باب نحوه برخورد با نوجوان ( تئوری انتخاب)
  • نحوه برقراری ارتباط موثر با مراجع ،همکار و خانواده

موضوعات مورد نیاز برای کسب و کار شامل: 

  • برنامه ریزی بازاریابی و فروش برای کسب و کار کوچک و متوسط
  • روشهای فروش بیشتر
  • بوم کسب و کار

سوابق شغلی
برگزاری همایش و جلسات آموزشی کسب و کار

 همکاری با موسسه فوت و فن بعنوان کوچ کسب و کار ، برگزاری همایشها و جلسات کوچینگی

همکاری با شرکت آراکو به عنوان کوچ توسعه فردی و سازمانی

دارای  ۶ سال سابقه مدیریت شرکت گرافیکی کافی گرافیک

دارای ۲ سابقه کار بعنوان کارمند بازاریابی و فروش شرکت داروسازی امین

سوابق تحصیلی


مدرک کارشناسی 

مهندسی کامپیوتر( نرم افزار)

رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات