درباره من:

مدارک


کوچینگ سطح ۱

پرورش مشاور تحصیلی و استعداد یابی

مربیگری مهارتهای زندگی نوجوان

دوره آموزش انتخاب رشته

دوره هدایت تحصیلی

دوره مشاور حرفه ای

مهارت ها


ICDL

هدایت تحصیلی و استعداد یابی دانش آموزان 

مشاوره تحصیلی و حرفه ای

مربیگری مهارتهای ارتباطی نوجوان

آشنایی با تست های هالند و دیسک و mbti 


سوابق شغلی


کارورز شرکت داروسازی سبحان دارو

تدریس در دانشگاه

تدریس در مدارس دولتی، غیرانتفاعی و تیزهوشان

تدریس در آموزشگاه کنکور

سوابق تحصیلی


کارشناسی شیمی کاربردی

کارشناس ارشد شیمی فیزیک

رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات