درباره من:

طراح لباسی که داره حقوق میخونه و کوچینگ اشتیاق زندگیش هست

مقالات


-

مدارک


سطح 1 کوچینگ فراکوچ منتورینگ فراکوچ disc تئوری انتخاب و واقعیت درمانی 1 دکتر صاحبی

مهارت ها


ارتباط موثر و گفت و گو گوش دادن فعال-همدلی فن بیان و فنون موثر در مذاکره disc

سوابق شغلی


طراحی و تولید پوشاک فعالیت در بازار های مالی مسکن-ارز عوض تیم اجرایی مشاوره تحصیلی

سوابق تحصیلی


دانشجو کارشناسی حقوق - طراحی لباس

رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات