درباره من:

مدارک


 • گواهینامه پایان دوره کوچینگ سطح یک از آکادمی بین المللی فراکوچ
 • گواهینامه دوره منتورینگ
 • گواهینامه دوره ACSTH
 • دانشپذیر کوچینگ سطح دو در آکادمی بین المللی فراکوچ

مهارت ها


 • لایف کوچ life coach
 • کوچ افراد مجرد/زوج ها 
 • کوچ والدین/نوجوانان/جوانان
 • مهارت های ارتباطی شامل:
 • گوش دادن فعال 
 • ارتباط موثر
 • پرسشگری
 • همدلی
 • مهارت های کوچینگ
 • مدل گرو
 • مدل کواکتیو
 • کوچینگ با رویکرد اکت

سوابق شغلی


 • عضو انجمن نظام مهندسی کشاورزی 
 • اشتغال در زمینه کشاورزی 
 • ناظر بر طرح های کشاورزی 
 • کوچ معتبر ICF
 • مدرس دانشگاه
 • کوچ در خانه کوچینگ نوجوانان 
 • مدرس مهارت های چهارده گانه زندگی در خانه کوچینگ نوجوانان
 • لایف کوچ در دفتر مشاوره 

سوابق تحصیلی


 • کارشناسی گیاه پزشکی
 • کارشناسی ارشد گیاه پزشکی

رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات