درباره من:

دکترای مشاوره و راهنمایی گرایش مشاوره فارغ التحصیل از دانشکده علوم انسانی اینترلیگوا وارونژ روسیه و پردیس فناوری ایرانیان دانشجوی Post DBAعضو انجمن دانشگاهیان بین المللی ISIC و ITIC نماینده علمی ترجمان علوم نویسنده و مدرس خلاقیت , NLP و Mind Map

مقالات


نویسنده و مترجم  و مدرس

لیست مقالات

https://vrgl.ir/FEVbp


https://vrgl.ir/tXUGF


https://vrgl.ir/DkBo3


https://vrgl.ir/0Mv6L


https://vrgl.ir/mmNwZ


https://vrgl.ir/q3kBq


مدارک


گواهینامه کوچینگ سطح 1

گواهینامه َACSTH

گواهینامه C4C (کوچینگ برای کوچ ها)

گواهینامه کوچینگ گروهی

گواهینامه منتوریگ

گواهینامه کوچینگ برای مدیران

گواهینامه بیزینس کوچ و کوچ سازمانی

حدود 1000 ساعت دوره و گواهینامه در خصوص روانشناسی 

حدود 800 ساعت دوره و گواهینامه در خصوص بازاریابی و فروش و کسب و کار

مهارت ها


مشاور , کوچ و مدرس

سوابق شغلی


 مشاور و کوچ

عضو انجمن دانشگاهیان بین المللی ISIC و ITIC

عضو باشگاه مدیران ایران

مدیر آموزش موسسه فرهنگی هنری آینده هنر هشتم

نماینده علمی موسسه ترجمان علوم

سخنران ,نویسنده و مترجم کتاب و مدرس خلاقیت, NLP و Mind Map

سوابق تحصیلی


دکترای مشاوره و راهنمایی گرایش مشاوره

POST DBA Ledership Coaching

فارغ التحصیل از دانشکده علوم انسانی اینترلیگوا وارونژ روسیه


فارغ التحصیل از پردیس فناوری ایرانیان 

رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات