درباره من:

دکترای مشاوره و راهنمایی گرایش مشاوره فارغ التحصیل از دانشکده علوم انسانی اینترلیگوا وارونژ روسیه و پردیس فناوری ایرانیانPost DBA Leadership Coachingعضو انجمن دانشگاهیان بین المللی ISIC,ITIC نماینده علمی ترجمان علوم نویسنده و مدرس خلاقیت,NLP,Mind Map

مقالات


 • نویسنده و مترجم  و مدرس
 • لیست مقالات
 1. https://vrgl.ir/q3kBq
 2.  https://vrgl.ir/FEVbp
 3.  https://vrgl.ir/tXUGF
 4.  https://vrgl.ir/DkBo3
 5.  https://vrgl.ir/0Mv6L
 6.  https://vrgl.ir/mmNwZ
 7.  https://vrgl.ir/3kKYr
 8.  https://vrgl.ir/yBxxw
 9.  https://vrgl.ir/I7uu8
 10.  https://vrgl.ir/qUFle
 11. https://vrgl.ir/xK485
 12. https://vrgl.ir/X5ODY
 13. https://vrgl.ir/TCc4G

مدارک


 • گواهینامه کوچینگ سطح 1
 • گواهینامه َACSTH
 • گواهینامه C4C (کوچینگ برای کوچ ها)
 • گواهینامه کوچینگ گروهی
 • گواهینامه منتوریگ
 • گواهینامه کوچینگ برای مدیران
 • گواهینامه بیزینس کوچ و کوچ سازمانی
 • حدود 1000 ساعت دوره و گواهینامه در خصوص روانشناسی 
 • حدود 800 ساعت دوره و گواهینامه در خصوص بازاریابی و فروش و کسب و کار

مهارت ها


 • مشاور
 • کوچ 
 • مدرس

سوابق شغلی


 •  مشاور و کوچ
 • عضو انجمن دانشگاهیان بین المللی ISIC و ITIC
 • عضو باشگاه مدیران ایران
 • مدیر آموزش موسسه فرهنگی هنری آینده هنر هشتم
 • نماینده علمی موسسه ترجمان علوم
 • سخنران ,نویسنده و مترجم کتاب و مدرس خلاقیت, NLP و Mind Map


سوابق تحصیلی


 • دکترای مشاوره و راهنمایی گرایش مشاوره
 • POST DBA Ledership Coaching
 • فارغ التحصیل از دانشکده علوم انسانی اینترلیگوا وارونژ روسیه
 • فارغ التحصیل از پردیس فناوری ایرانیان 

رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات