درباره من:

کنارت هستم تا لذت بودن در مسیر زندگیت رو با آگاهی پیدا کنی

مقالات


مدارک


دوره سطح یک کوچینگ از آکادمی بین المللی فراکوچ

گواهی نامه کارگاه اموزشی "کارگاه دوره برگردان انتخاب ،آموزش مفاهیم تئوری انتخاب " از موسسه آموزشی تئوری انتخاب و واقعیت درمانی ایران

دوره منتورینگ از آکادمی بین المللی فراکوچ 

دوره دیجیتال مارکتینگ از مرکز فناوری سامسونگ امیرکبیر

دوره استراتژی بازاریابی مرکز فناوری سامسونگ امیرکبیر

دوره فن بیان در فروشندگی و مشتری مداری

مهارت ها


کوچینگ 

گوش دادن فعال

جرئت مندی و شهامت

خویشتن دوستی

اعتماد به نفس 

ارتباط موثر

پرسش‌گری 

مهارت های نرم افزاری 

دیجیتال مارکتینگ 

بازاریابی و فروش

سوابق شغلی


کوچ توسه فردی و مهارت های زندگی به مدت چهار سال


سوابق تحصیلی


ارشد میکروب شناسی پزشکی

رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات