درباره من:

کار من همراهی کردنه. اینجا هستم تا تو رو در تغییر باورهات و رسیدن به خواسته هات همراهی کنم.

مقالات


پژوهشگر در حوزه خودشناسی

مدارک


سطح 1 کوچینگ از آکادمی بین المللی فراکوچ

دوره آموزش کوچینگ برای مدیران از مرکز آموزش بازرگانی کشور

دوره آموزش عالی کوچینگ از وزارت علوم

مهارت ها


کوچینگ

گوش دادن فعال

جرات مندی

مدیریت خشم

ارتباط موثر

سوابق شغلی


مدیر روابط عمومی موسسه فراکوچ

مدیر کانون مردم نهاد عصر ایده آل

سوابق تحصیلی


کارشناسی روابط عمومی

رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات