درباره من:

دارای گواهینامه ی کوچینگ سطح یک از موسسه بین المللی فراکوچ.دانشجوی زبان انگلیسی

مدارک


  • گواهینامه کوچینگ سطح یک ازموسسه بین المللی فراکوچ و وزارت علوم و بازرگانی

مهارت ها


  • کوچ 
  • برگزاری بیش از۲۰۰ساعت جلسات کوچینگ 
  • مهارت های زیبایی
  • مترجم زبان انگلیسی

سوابق شغلی


  • کوچ
  • تجربه برگزاری جلسات کوچینگ از سال ۹۸ 
  •  زیبایی 
  • مترجم زبان انگلیسی

سوابق تحصیلی


  • لیسانس زبان انگلیسی

رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات