درباره من:

مدارک


  • اصول و فنون مذاکره 
  • مهارتهای ارتباطی
  • مدیریت ارتباط با مشتری 

مهارت ها


  • کارشناس مالی و حسابدار

سوابق شغلی


  • 10 سال حسابدار 

سوابق تحصیلی


  • لیسانس مدیریت بازرگانی

رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات