درباره من:

همراه عزیز دنیای خودشناسی و کوچینگ بسیار دلنشین است در تلاشم از خود و دیگران باورهای ناکارآمد رو دور کنم تا به رضایتمندی هر چه بیشتر برسیم.💐همراهت هستم در مسیر رسیدن به خواسته ها.

مقالات


مولف مقاله کوچینگ و پرسشگری (نگاهی به هرم رابرت دیلتز)

مدارک


گواهی نامه آموزش و تربیت کوچ سطح یک از مرکز آموزش بازرگانی کشور

دوره کوچینگ حرفه ای از آکادمی بین المللی فراکوچ 

گواهی تاییدیه پایان دوره منتورینگ از آکادمی بین المللی فراکوچ _مدرک بین المللی شخصیت شناسیmbti

مهارت ها


مهارت شخصیت شناسی mbti

مهارت شنیدن عمیق و همدلانه

مهارت ارتباط موثر

محقق خطاهای شناختی

سوابق شغلی


 ۷۰ ساعت جلسات کوچینگ (توسعه فردی و توانمندسازی بانوان) از تیر ماه ۱۴۰۰

پشتیبانی علمی دوره آموزشی شخصیت شناسی MBTI

سابقه تدریس مقطع ابتدایی

معامله گر بازارهای مالی 

سوابق تحصیلی


کارشناسی برق 

کوچ معتبر سطح یک 

رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات