درباره من:

محقق و مدرس خودشناسی، مهارت های خود رهبری و توسعه فردی/ کوچ زندگی و کسب و کار

مقالات


مدارک


سطح یک کوچینگ از مجموعه فراکوچ مورد تایید وزرات بازرگانی

مهارت ها


آموزش_ارتباطات و شبکه سازی_مذاکره

سوابق شغلی


۵سال تجربه کاری در زمینه کسب و کار و کارآفرینی مدرس دوره های خودشناسی و خودرهبری

سوابق تحصیلی


کارشناسی مهندسی نفت

رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات