درباره من:

محقق و پژوهشگر حوزه خودشناسی و هستی شناسی / کوچ زندگی و کسب و کار با رویکرد معنوی

مدارک


 • گواهی پایان دوره سطح یک کوچینگ از آکادمی بین المللی فراکوچ
 • گواهی دوره آموزش کوچینگ برای مدیران از مرکز آموزش بازرگانی کشور


مهارت ها


 • مهارت های زندگی شامل مهارت حل مسئله و تصمیم گیری، تفکر نقادانه و خلاقانه
 •  مهارت های ارتباطی و مدیریت رابطه، مدیریت احساسات و هیجانات 
 • مهارت خودآگاهی و مایندفولنس
 • مذاکره و فروش
 • یادگیری حرفه ای و تدریس
 • لیدرشیپ و خودرهبری
 • تحلیل و توسعه کسب و کار 


سوابق شغلی


 • ۵ سال فعالیت مستمر در حوزه کارآفرینی 
 • مدرس دوره های خودشناسی، خودرهبری و رشد معنوی
 • پشتیبان علمی دوره های کوچینگ، بیزنس کوچینگ و مدیر در نقش کوچ


سوابق تحصیلی


 • کارشناسی مهندسی نفت
 • دانش آموخته دوره سطح یک کوچینگ 
 • دانش آموخته دوره مدیر در نقش کوچ 
 • دانش آموخته دوره بیزنس کوچینگ 
 • دانشپذیر دوره سطح دو کوچینگ 

رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات