درباره من:

نهال عزيزى هستم كوچ موفقيت و توسعه فردى. كوچينگ را با موسسه فاخر فراكوچ شروع كردم و سطح ١ را در اين موسسه گذراندم و در حال حاضر دانش پذير سطح PCC آكادمي ايمپكت امريكا هستم.

مقالات


مدارک


گواهينامه سطح ١ از فراكوچ

گواهينامه C4C(كوچينگ براى كوچ ها) از فراكوچ

گواهينامه دوره BBJS از آكادمي ايمپكت

گواهينامه دوره Core coaching از آكادمى ايمپكت


مهارت ها


كارهاي هنرى

كار با كودك

مهارت برنامه ريزى 

سوابق شغلی


٥ سال سابقه كار با كودكان و والدين در موسسه تحت نظارت موسسه پژوهشى كودكان دنيا

بازاريابى و فروش

حسابداري

سوابق تحصیلی


ليسانس حسابدارى

رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات