درباره من:

مقالات


مدارک


گواهینامه کوچ سطح 2 کوچینگ از کوچینگ ویز ایران گواهینامه کوچ سطح 2 کوچینگ از ایمپکت امریکا

مهارت ها


لایف کوچ

سوابق شغلی


از سال ۹۸ بعنوان کوچ در فراکوچ

سوابق تحصیلی


لیسانس ادبیات زبان انگلیسی

رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات