درباره من:

در کنارت هستم تا با تغییر باور و هویت ؛ انقلابی بنیادین در زندگیت ایجاد کنی 👌

مقالات


مدارک


دارای مدرک بیزینس کوچینگ از mbc

دانش آموخته دوره مدیریت کسب و کار با متد بازل ۳ سوئیس 

دارای مدرک Actp از آکادمی کوچینگ ویز فرانسه ( مدرک سطح ۲ بین الملل) 

دارای تاییدیه Pcc از فدراسیون بین المللی کوچینگ آمریکا ( icf )

مهارت ها


کوچ سطح ۲ بین الملل

دارای تاییدیه Pcc از فدراسیون آمریکا 

 منتور کوچ حرفه ای  مدرس مهارتهای کوچینگ بیزینس کوچ و تحلیلگر کسب و کار بر اساس متد بازل ۳ سوئیس 

سوابق شغلی


800 ساعت جلسه کوچینگ

 300 ساعت جلسه منتورینگ

 200 ساعت سابقه آموزش مهارتهای کوچینگ

سوابق تحصیلی


کوچ سطح 1 بین الملل فارغ التحصیل از آکادمی بین المللی فراکوچ

کوچ سطح ۲ بین الملل فارغ التحصیل از آکادمی کوچینگ ویز فرانسه

بیزینس کوچ بین المللی فارغ التحصیل دوره مدیریت کسب و کار با متد بازل ۳ سوئیس

رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات