درباره من:

حمیده دهقانی هستم کوچ حرفه ای ACTPاز اکادمی FCA تاییدصلاحیتPCCاز فدراسیون بین المللی کوچینگICF کارشناس ارشد پرستاری- مدیریت کسب وکارDBA- دانشجوارشد روانشناسی صنعتی سازمانی

مقالات


عضو هیات علمی و مدرس دانشگاه علوم پزشکی و دانشکده پرستاری ۳۰ سال

مدرک کارشناس ارشد پرستاری

مدرک دکتری مدیریت کسب و کار DBA

سابقه استاد راهنما و مشاور پایان نامه دانشجویان ارشد

سابقه تالیف و ترجمه کتاب 

سابقه چاپ مقالات متعدد علمی در ژورنال علمی پژوهشی معتبر کشور و خارج از کشور

مدیر گروه رشته پرستاری دانشکده علوم پزشکی

عضو شورای تحقیقات قلب و عروق دانشگاه

مدارک


گواهی کوچینگ حرفه ای ۱۲۵ ساعت ACTP از اکادمی FCA

گواهی تاییدصلاحیت PCC از فدراسیون بین المللی کوچینگ  icf

گواهی کوچینگ گروهی از اکادمیfca


مهارت ها


مهارت کوچینگ 

مهارت تدریس 

مهارت مدرس حرفه ای تیپ شناسی MBTI

مهارت تدریس رشد فردی

مهارت پرستاری

مهارت مشاوره سلامت جنسی

سوابق شغلی


30 سال سابقه تدریس بعنوان هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی

سابقه 500 ساعت کوچینگ(100 ساعت رایگان 400 ساعت باهزینه)

سوابق تحصیلی


کارشناس ارشد پرستاری

دکتری مدیرت کسب و کار DBA

دانشجو ارشد روانشناسی صنعتی سازمانی

رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات