درباره من:

لایف کوچ و کوچ اجرایی مدیران

مقالات


مدرس، مربی و عضو کمیته اجرایی طرح ملی مربی‌گری یادگیری الکترونیکی برای معلمان، دانشگاه شهید بهشتی 

عضو کمیته اجرایی رویدادهای پژوهشی معاونت پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی

عضو کمیته اجرایی برگزاری کنفرانس ملی رشد، توسعه و سلامت انسان، دانشگاه شهید بهشتی

نگارش بیش از ده مقاله با محوریت توسعه مدیران و مربی گری، منتشر شده در مجلات و کنفرانسهای داخلی و خارجی

مدارک


• دانش آموخته دوره کوچینگ سطح 1 ACSTH در آکادمی بین المللی فراکوچ (60 ساعت)

• دانشپذیر دوره کوچینگ سطح 2 ACTP در موسسه ایمپکت امریکا.(120 ساعت)

• دانش آموخته دوره لیدرشیپ موسسه wema. (60 ساعت)

• مدرک سطح دو واقعیت درمانی، تئوری انتخاب و مدیریت راهبرانه، موسسه ویلیام گلسر آمریکا (48 ساعت)

• دوره BBJS کسب و کار کوچینک موسسه ایمپکت آمریکا (15 ساعت)

•  دوره‌های CCE آموزشهای ضمن خدمت مرتبط با کوچینگ (بیش از 20 ساعت)


مهارت ها


آبزرو جلسات کوچینگ بر اساس صلاحیتهای ICF

آشنایی با ابزارهای کاربردی کوچینگ مانند:

  •  شناخت باورها و ارزشها
  • چرخ زندگی، 
  • شناخت نیازهای اساسی انسان بر اساس متد ویلیام گلسر، 
  • ابزارهای انتخاب و تصمیم گیری 


  


سوابق شغلی


کوچ توسعه حرفه ای مدیران 

مدرس توسعه فردی 

تدریس در دانشگاه، صنعت و آموزش و پرورش

رئیس آموزش کارخانه روغن نباتی مارگارین 


سوابق تحصیلی


کارشناسی ادبیات عربی

کارشناسی ارشد علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی

دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات