درباره من:

محقق و پژوهشگر حوزه خودشناسی و هستی شناسی / کوچ زندگی و کسب و کار با رویکرد معنوی

مدارک


گواهی پایان دوره سطح یک کوچینگ از آکادمی بین المللی فراکوچ

گواهی دوره آموزش کوچینگ برای مدیران از مرکز آموزش بازرگانی کشور


مهارت ها


مهارت های زندگی شامل مهارت حل مسئله و تصمیم گیری، تفکر نقادانه و خلاقانه، مهارت های ارتباطی و مدیریت رابطه، مدیریت احساسات و هیجانات، مهارت خود آگاهی و مایندفولنس

مذاکره و فروش

یادگیری حرفه ای و تدریس

لیدرشیپ و خودرهبری

تحلیل و توسعه کسب و کار 


سوابق شغلی


۵ سال فعالیت مستمر در حوزه کارآفرینی 

 مدرس دوره های خودشناسی، خودرهبری و رشد معنوی

پشتیبان علمی دوره های کوچینگ، بیزنس کوچینگ و مدیر در نقش کوچ


سوابق تحصیلی


کارشناسی مهندسی نفت

دانش آموخته دوره سطح یک کوچینگ 

دانش آموخته دوره مدیر در نقش کوچ 

دانش آموخته دوره بیزنس کوچینگ 

دانشپذیر دوره سطح دو کوچینگ 

رزرو جلسه کوچینگ

برای رزرو جلسه باید وارد سایت شوید

تعداد نظرات