آخرین نوشته ها
...

اگر میدانستیم چقدر دردهایمان شبیه به یکدیگر است بیشتر همدیگر را درک میکردیم و کمتر حمله میکردیم اگر میدانستیم در بیشتر مواقع آدم ها نمیخواهند به ما آسیب بزنند بلکه فقط بدون اینکه متوجه باشند  دردهای قدیمی ما را بیدار میکنند، بیشتر صبوری میکردیم و کمتر خشم هایی که متعلق به گذشته هایمان است را بر سرشان خالی میکردیم. 

منتشر شده توسط ساناز نوذری شکیبا
...

  • تحسین و احترامی که به زبان آورده نشود مانند هدیه ای است که اهدا نشود

منتشر شده توسط ساناز نوذری شکیبا
...

صداقت، تعهد، وفاداری ، عدم قضاوت، انسانیت ، شرافت ، صداقت در گفتار ، از جمله شاخصه های مهم نه تنها در فرایند یک کوچ بلکه در مسیر زندگی اجتماعی با شرافت می باشد. 

منتشر شده توسط علی فروزش مهر
...

  1. اگر شما سه خصلت:انتقاد پذیری٬پوزش خواهی٬شکر گزاری را در خود پرورش دهید مطمئن باشید که موفقیت به زودی در خانه اتان را میزند! 

منتشر شده توسط ساناز نوذری شکیبا
...

در دنیای کسب و کار، جمله معروفی وجود داردکه میگوید: اول حقوق خود را بپردازید. عموما این گفته مربوط به درآمد میشود ولی مفهوم آن درباره زمان نیز صادق است. اگر زمان خود را صرف گوش به زنگی افراطی و کنترل کردن همه مسائل کنید، در این صورت با مسائل جدی روبرو خواهید شد. اول از خودتان مراقبت کنید.

منتشر شده توسط انسیه توفیقی
...

با انجام آنچه لازم است شروع کنید، سپس آنچه ممکن است و ناگهان خود را در حال انجام غیرممکن خواهید یافت

منتشر شده توسط وحید ولی نیا
...

هر زمستون پیش از اینکه ریشه پابندت کن، شاخه تو بر دار و تمرینِ تبر کن با خودت

♫♫♫

منتشر شده توسط خاطره صفرپور
...

انسان موجودی است آزاد که همیشه حق انتخاب دارد .انسان واکنش خود را دربرابر رنج ها و سختی های ناخواسته ولی پیش آمده و شرایط محیطی خود انتخاب می کند و هیچ کس را جز «خود» او یارای آن نیست که این حق را از او باز ستاند . ویکتور فرانکل

منتشر شده توسط آرزو اسدیان خرم آبادی
...

همه ما شروع واحدی داریم به نام تولد و پایان همه مشابه است و به مرگ ختم می شود،آنچه ما را در میان این دو واژه متفاوت می سازد چگونه بودنمان است.آمده ایم در میان این دو نهایت زندگی کنیم.

منتشر شده توسط آرزو اسدیان خرم آبادی
دوره های در حال ثبت نام