دلنوشته های رحیم بخش رامین در فراکوچ

درباره من
مدرس دانشگاه ، مشاور در حوزه توسعه مدیریت ، مدرک سطح یک کوچینگ و مدارک بین المللی مدیر بعنوان کوچ و هوش عاطفی و اجتماعی از دانشگاه کالیفورنیای آمریکا
دسته بندی مطالب