آخرین نوشته ها
...

به نظر مي رسد در مراحل اوليه جلسات كه نياز به شناخت مراجع از خودش مي باشد  دانش تخصصي كوچ مورد نياز نيست ولي در مراحل بعدي چنانچه موضوع مراجع، بررسي تكنيك ها وروش هايي از پيش تعيين شده در جهت عملگرايي اش باشد دانش تخصصي كوچ راهگشا و كمك كننده

منتشر شده توسط فریبا عامریان
...

براي پيشبرد اهداف در جلسات ،تسلط به مهارت هاي كوچينگ به تنهايي كافي است و كوچ بدون پيش فرض از وضعيت مراجع وبا كمك خود او به ترسيم نقشه راه رسيدن به دنياي مطلوبش مبادرت مي ورزد.

منتشر شده توسط فریبا عامریان
...

استفن کاوی: کوچ های بزرگ نه متولد می‌شوند و نه ساخته می‌شوند! کوچ های بزرگ انتخاب می‌کنند که کوچ های بزرگی باشند.

منتشر شده توسط یگانه فیاضی
...

  • به نظر مي ايد وضعيت مراجع در كوچينگ شبيه جدول هزارتو است. مراجع در گير افكار و ذهنيت و باورهايش است و راه ازاد را از بن بست به سختي تشخيص ميدهد. ولي كوچ از بيرون  به مراجع نگاه ميكند و ميتواند او را به بيرون موقعيت فعلي اش بياورد تا م منتشر شده توسط فریبا عامریان
...

  • يادگيري عميق با اكتشاف درون و رسيدن به اگاهي در گذر زمان ، منتج به رشد مراجع مي شود. و اين فلسفه فرايند كوچينگ است.

منتشر شده توسط فریبا عامریان
...

  • در كوچينگ بعد از بررسي باورهاي مراجع در جهت تقويت يا تغيير رفتار او در راستاي عملگرايي اش قدم برميداريم. از انجايي كه رفتار با فرهنگ تنيده شده است بهتر است در ايجاد ارتباطي موثر  با مراجع فرهنگ او نيز مدنظر قرار گيرد.

منتشر شده توسط فریبا عامریان
...

  • يكي از مهارت هايي كه مراجع در طي جلسات كوچينگ بدست مي آورد توانايي داشتن نگاه همه جانبه به موضوعات است. واين از طريق صلاحيتي است كه كوچ  براي همراهي مراجع احراز كرده است.

منتشر شده توسط فریبا عامریان
...

  • در نقش يك كوچ ، مراقب حرف ها ، رفتار، ادعاها و اظهاراتمان باشيم تا وجهه كوچ و كوچينگ و فعالان اين حوزه را خدشه دار نكنيم.

منتشر شده توسط فریبا عامریان
...

  • در طي فرايند كوچينگ، كوچ و مراجع به ظاهر به دنبال حل مسئله مراجع هستند ولي در واقع رشد و تغييرات مثبت مراجع مدنظر مي باشد.

منتشر شده توسط فریبا عامریان
...

  • در طي فرايند كوچينگ مراجع ياد ميگيرد تا عميق تر و خلاقانه تر به مسائلش نگاه كند.

منتشر شده توسط فریبا عامریان
دوره های در حال ثبت نام