آخرین نوشته ها
...

گاهی باید تغییرمسیر داد تا به سمت هدف حرکت کنی،گاهی باید کسی چراغ قوه ای در مسیر تاریک زندگی بیندازد که روشن شود تا بهتر ببینی و سریعتر برسی . گاهی باید سیلی خورد ازواقعیت قبل از اینکه زمین بخوری. نکات گفته شده گرچه مهم است اما آشکار نیست و بیشتر اوقات به تنهایی محقق نمی شود ولی یک کوچ به عنوان  همراه و کارآزموده  می تواند انتخاب خوبی باشد برای تغییر مسیر ، روشن کردن کلیدی درذهن یا زدن سیلی واقعیت خودخواسته.

منتشر شده توسط شادی نیشابوری
...

301 روز قبل
...

وقتی به اقدامات، تصمیمات و برخوردتان با مسائل مختلف در گذشته نگاه می‌کنید، آیا واکنش‌هایتان را دارای ثبات می‌بینید؟ یا اعمال‌تان در طول سال‌ها تغییر ک منتشر شده توسط مرتضی آریایی فر

...

ادامه ...یا روان مان به تمرکز و استراحت ، می اندیشیم ، اما اینکه روح ما هم نیازهایی دارد ، مثل نیاز به عشق ورزی، نیاز به بخشش، نیاز به فداکاری و ... ، توجهی نداریم واغلب غافلیم از اینکه  روح مان هم مثل جسم و روان مان نیاز به مراقبت و رسیدگی دارد تا  به خوبی ، رشد کند.                                    طاهره عبادی-کوچ رشد و تعالی فردی

منتشر شده توسط طاهره عبادی
...

ما انسان ها 3 بعد داریم که هر سه آنها به توجه ، مراقبت و رشد نیاز دارند:      - بعد جسمانی (جسم)   - بعد انسانی (روان)    - بعد روحانی ( روح )               تقریبا ً همه ی ما از ضرورت رسیدگی به جسم مون آگاه هستیم ، در سالهای اخیر توجه به بعد انسانی هم جایگاه خودش را پیدا کرده است ، اما بعد مهمی که زندگی حقیقی ماست ، تقریبا ً مورد غفلت واقع شده.   ما به اینکه جسم مان  مثلا ًبه غذا نیاز دارد  منتشر شده توسط طاهره عبادی

...

 در وجود من و تو، تمام آن صفاتی که به خداوند نسبت می دهیم هست، کافیه بذرهاش رو رشد بدیم تا به ثمر بشینند و انسانی متعالی شویم ؛ و فضاهای ارتباطی ما ، بهترین فرصت ها برای رشد این بذرهاست.           طاهره عبادی ( کوچ رشد و تعالی فردی)

منتشر شده توسط طاهره عبادی
...

اگر می خواهی سریع بروی تنها برو ،اگر می خواهی راه دور بروی با دیگران برو  (ضرب المثل افریقایی)

منتشر شده توسط نسیم کرباسی
...

شهود جزء جهان ناشناخته شده هاست، مستقیماً قابل مشاهده نیست ولی اثراتش را می توان مشاهده کرد، مثل بادی که در میان برگ های درختان می وزد. و ما آنرا نمی بینیم.شهود حس ششم است.نسبت به شهود باید گشوده باشیم و به آن اعتماد کنیم.شهود با یک احساس یا مشاهده چیزی آغاز می شود.به نظرم چیزی اینجا غلط است  .... ولی کوچ سریع نباید سراغ تفسیر برود.اجازه می دهیم مراجع خودش نتیجه گیری کند و..........

منتشر شده توسط مرتضی آریایی فر
...

کوچینگ یعنی:
• حضور در لحظه و نه داشتن برنامه از پیش تعیین شده برای جلسات
• توجه کردن، نه هدایت کردن
• کنجکاو بودن، نه دانای کل بودن
• حمایت کردن، نه نجات دادن
• برانگیختن، نه مجبور کردن
• نظم داشتن، نه مقررات خشک و متعصبانه

 نسرین شاعرزاده-کوچ روابط عاطفی

منتشر شده توسط نسرین شاعرزاده
...

کوچینگ از افرادی که آماه اند کنترل زندگی شان را بدست بگیرند ، حمایت و پشتیبانی می کند.

منتشر شده توسط منیژه عزتی
دوره های در حال ثبت نام