آخرین نوشته ها
...

بخشی از مزایای آموختن مهارت کوچینگ *توانایی هدف گذاری - برنامه ریزی - حل مسئله - تغییر دیدگاه و مدیریت زمان - افزایش خود شناسی -خودآگاهی و مسوئلیت پذیری - تصمیم گیری موثر - شناخت نقاط قوت و ضعف - افزایش اعتماد به نفس - افزایش یادگیری - ایجادحس آرامش ومفید بودن - تاثیرگذاری - افزایش تعادل کاروزندگی - بهبود ارتباطات موثر - بازشدن گره های ذهنی -رفع موانع فردی - توانایی مدیریت بر خورد - ریشه یابی مهارت های فردی - توانمندی فردی - شنیدن تخصصی در روابط و ارتباطات و.......  امیدوارم با این مطالب منتشر شده توسط پیمان حقیقی پور

...

آلبرت اینشتین : "هیچ مشکلی را نمی توان با همان سطح آگاهی که آن را ایجاد کرده حل کرد." 

بنابراین اگر در شرایط نامطلوب خاصی گیر افتاده اید، باید تغییری شگرف ایجاد کنید.اگر حال خوبی ندارید ،  شما به لنز جدید  و  یک دیدگاه جدید نیاز دارید. روشی جدید برای نگاه کردن به زندگی و یا یک آگاهی جدید می تواند زاویه دید شما را تغییر دهد.

ماموریت من این هست  که همراه شما باشم تا زندگی بهتری را تجربه کنید و یا زندگی خودتون را از زاویه دیگه ای هم مشاهده کنید .

من&nbs منتشر شده توسط شادی نیشابوری

...

شنيده شدن
 در جلسات كوچينگ این عوامل ناخوشايند عنوان شده را تجربه نخواهيد كرد: پيش فرض،قضاوت، تعميم افراطي، ذهن خواني، ناديده گرفتن، خودبزرگ كردن و كوچك كردن ديگري و ... و شما عميقا شنيده شدن رو لمس ميكنيد و باز هم شاهد معجزه كوچينگ خواهيد بود.
سطوح شنيدن:
1. ناديده گرفتن، گوش كرديم اما اصلا نشنيديم!(حين انجام كار و تماشاي تلويزيون)
2. تظاهر كردن: تظاهر ميكنيم كه داريم ميشنويم، گاهي سري هم تكان ميدهيم
3. گزينشي: مواردي كه مايليم ميشنويم (عملي غيرحرفه اي در جهت فرار از مسيو منتشر شده توسط انسیه توفیقی

...


شنيده شدن
ادر جلسات كوچينگ این عوامل ناخوشايند را تجربه نخواهيد كرد: پيش فرض،قضاوت، تعميم افراطي، ذهن خواني، ناديده گرفتن، خودبزرگ كردن و كوچك كردن ديگري و ... و شما عميقا شنيده شدن رو لمس ميكنيد و باز هم شاهد معجزه كوچينگ خواهيد بود.
سطوح شنيدن:
1. ناديده گرفتن، گوش كرديم اما اصلا نشنيديم!(حين انجام كار و تماشاي تلويزيون)
2. تظاهر كردن: تظاهر ميكنيم كه داريم ميشنويم، گاهي سري هم تكان ميدهيم
3. گزينشي: مواردي كه مايليم ميشنويم (عملي غيرحرفه اي در جهت فرار از مسيوليت)
4. منتشر شده توسط انسیه توفیقی

...

یک کوچ هیچ دانشی نسبت به موضوع مراجع ندارد و با ذهنی خالی اقدام به پرسیدن سوالات مناسبی میکند که باعث روشن شدن موضوع میشود.

منتشر شده توسط حسین علی رضایی
...

کوچینگ یک روند خلاقانه است که در آن مراجع با پتانسیل درونی خود خلق میکند.

کوچی به تفکر وادار میشود و یاد میگیرد که به حد اکثر توانمندی خود دست پیدا کند.

منتشر شده توسط حسین علی رضایی
...

  • اگر رفتارمان برخلاف ارزش هايمان باشد رضايت از خود ايجاد نمي گردد.
  • حال چرا رفتارمان بر خلاف ارزش هايمان است؟ شايد ارزش هايمان به درستي انتخاب نشده و يا از ديگران و جامعه وام گرفته شده است ودر راستاي معناي زندگي ما نيست.

منتشر شده توسط فریبا عامریان
...

  • موضوعي كه باهدف كوچينگ(عملگرايي بر پايه روانشناسي مثبت نگر) هم راستا است توجه به هويت خلق شده مراجع درآينده است.با بررسي معناي زندگيش براي خلق معنايي جديد وقدرتمند بر اساس ارزش هاي جديد وبا تغييراتي جديد او را همراهي ميكنيم.

منتشر شده توسط فریبا عامریان
...

همراهي و مشاركت كوچ با كوچي  درقالب يك تيم وبا هدفي مشترك، تسهيلگر سفري است كه با بازگشت كوچي به درونش آغاز ميگردد.

منتشر شده توسط فریبا عامریان
...

دانش كوچ در ابتدايي ترين سطوح كوچينگ در درك موضوعات و مفاهيم بيان شده مراجع كمك كننده است. دانش تجربه شده ، نهادينه شده و كاربردي شده كوچ  اعتمادساز و تاثير گذار است. 

منتشر شده توسط فریبا عامریان
دوره های در حال ثبت نام