آخرین نوشته ها
...

هیچ کس نمیتونه مانع پیشرفت و رشد تو بشه جز خدا ...و خدا مانع رشد هیچکس نمیشه ...دلشده

منتشر شده توسط مصطفی جلالی
...

مدیریت؛ همانا هنر تصمیم گیری است. Management is the Art of decision making 

منتشر شده توسط امیرحسن شاکری
...

مرتضی آریایی فر

...

اگر تخم مرغ از بیرون بشکند، زندگی پایان می‌یابد. اما اگر از درون بشکند، زندگی آغاز می‌شود. بهترین چیزها همیشه از درون نشئت می‌گیرند.

منتشر شده توسط حجت شادانفر
...

آب در رود خانه را که تماشا کنی،میبینی در دلش پر از برگ و آشغال ها و چوب هست،ولی دقت که کنی میبینی باز هم با سرعت به راه خودش ادامه میدهد ما انسان ها هم همین هستیم،پر از ناراحتی و غم ،اما با وجود این سختی ها میتونیم بگیم که ما هدف داریم و باید به راهمان ادامه دهیم و روزی میرسد که این ناراحتی ها خودشان از وجودمان میروند

منتشر شده توسط مجتبی اسدپور
...

همه ما حق داریم در جایگاه مطلوبمان قرار بگیریم،اما گاهی بدنبال گرفتن این حق از دیگرانیم.تا زمانی که مسیولیت رفتار و احساس و افکارمان را به عهده نگیریم،در بن بستی گیر میکنیم که قادر به تشخیص درست نخواهیم بود.برای رسیدن به جایگاه مطلوب گاهی به یک همراه نیاز داریم تا نیمه های تاریکمان را ببیند و به ما نشان دهد،صحبت از نیمه هایی میکنم که موانع را در آن پرورش داده ایم.

منتشر شده توسط مریم توکلی بنیزی
...

آیا تا به حال پس از جواب رد دادن به در خواست کمک یکی از اعضای خانواده و یا دوستتان دچار عذاب وجدان شده اید؟آیا این حس از درونتان بوده یا آن ش

منتشر شده توسط مرتضی آریایی فر
...

ꕥ 

اگر بتوانم دلی را از 🍁🌹

شکستن باز دارم

بیهوده نزیسته‌ام

اگر بتوانم رنجی را بکاهم... 


یا دردی را مرهم نهم

یا مرغکی رنجور را

به آشیانه باز آورم

اینگونه، 

"بیهوده نزیسته‌ام"..🍁🌹

منتشر شده توسط رضوان نیری
...

  • ارتباط موثر كوچ با مراجع  در جلسات كوچينگ ، سبب خودافشايي مراجع و تسهيل كننده حركت او در راستاي هدف مي گردد.

منتشر شده توسط فریبا عامریان
...

سقراط اعتقاد داشت که ما نمی توانیم بجای افراد مسائل را حل کنیم بلکه مثل مادرش که یک قابله بود می توانیم به وضع حمل یک مادر باردار کمک کنیم ولی ما نمی توانیم بجای آن مادر ، کودکی بدنیا بیاوریم .

منتشر شده توسط عارف شمس
دوره های در حال ثبت نام