آخرین نوشته ها
...

اگر راه گم کردی ونمیدونی از کجا باید استارت بزنی ودقیقا نقشه راه نداری کوچینگ بهترین انتخاب برای شما وکسب وکارتون میباشد

منتشر شده توسط مهدی قاطع زاده
...

خلاقیت نوعی سرمایه فردی، اجتماعی و اقتصادی برای پاسخ به نیازها و حل مسائل پیچیده قرن بیست و یکم بشر است(بگتو،۲۰۱۰،وینسنت و همکاران۲۰۱۹).

منتشر شده توسط سیدمهدیا مصباحی
...

آمده ام تا بگویی که چه میخواهی 

منتشر شده توسط منصور مجاوری
...

مرتضی آریایی فر

...

اغلب افراد دوست دارند خلاق باشند اما اکثر مردم نمیدانند چگونه می توانند خلاقیت خود افزایش دهند(دبونو،۱۹۹۵).

منتشر شده توسط سیدمهدیا مصباحی
...

Stop trying to calm the storm. Calm yourself, the storm will pass.

سعى نكن طوفان رو آروم كنى، خودت رو آروم كن، طوفان ميگذره.

منتشر شده توسط نسیم کرباسی
...

هر لحظه و هر ثانیه یک شروعی دوبارس،پس در گذشته نمون و با امید،ادامه بده♥️

منتشر شده توسط مصطفی مرجانی
...

"اگر می خواهید به رؤیا های بزرگ تان دست پیدا کنید، باید بر روی چیزهای صحیح، سخت کار کنید. 

باید هوشمندانه کار کنید."..

منتشر شده توسط کیانوش کاشفیان
...

صداقت  و تعهد و همدلی و سرا پا گوش شدن و سرانجام راز داری .مشخصات بارز یک کوچ حرفه ایست

منتشر شده توسط احمد بشارت نژاد
دوره های در حال ثبت نام