دلنوشته های معصومه پایدار در فراکوچ

درباره من
من یه مهندس برقم که طبیعتگردی میکنه، کتاب میخونه، فیلم میبینه، با چوب کار میکنه ، عاشق پویایی و رشد برای خودش، و خوشحالی و آرامش برای اطرافیانشه.
دسته بندی مطالب